den lokale bedemand 15

Askespredning

Askespredning efter kremering er et alternativ til en traditionel jordfæstelse.

Hvis der ligger et skriftligt dokument, eventuelt i ”Min sidste vilje”, fra afdøde, med ønsket om at få sin aske spredt over havet, er dette muligt. Ligger der ikke et skriftligt ønske, er det begravelsesmyndigheden, der tager stilling til, om der kan gives tilladelse til askespredningen.

Mange pårørende har et ønske om et gravsted, som kan besøges. Blandt andet derfor er det nu også muligt at få delt asken, således at en del spredes over havet og en del nedsættes på kirkegården eller eventuelt i privat jord.

Hvis asken skal i privat jord, kræves der, at grunden er på mindst 5000 kvadratmeter, nedsættelsesstedet ikke ligner et gravsted og at der tinglyses en servitut på grunden.

Kommuner kan nu også anlægge skovkirkegårde, hvor det er muligt at få nedsat urnen med afdødes aske.

Askestrøning kan foregå på mange forskellige måder. Se herunder et eksempel på askestrøning i Svendborgsund, hvor skibet Helge er hyret til at foretage sejladsen.

2022 © Den lokale bedemand